Het aantal pelgrims was sterk afgenomen omdat bedevaarten te voet in onbruik raakten waardoor het verblijf in gasthuizen overbodig werd. In de jaren vijftig gaf het gasthuis dan ook onderdak aan een dertigtal invalide vrouwen. 
De tweede reden voor het onbruik is de toegenomen levenskwaliteit. In 1987 werd de bejaardeninstelling gesloten omwille van veiligheidsredenen en gebrek aan comfort.
Tegenwoordig is er opnieuw een groeiende belangstelling voor pelgrimstochten. In samenwerking met de Vlaamse Compostelagenootschap werd beslist het gasthuis terug open te stellen voor pelgrims. Op de eerste verdieping van het pand gelegen aan de Sint-Jansvliet werd een kamer met de nodige sanitaire voorzieningen heringericht om maximaal vier pelgrims onderdak te geven voor één nacht. Op 30 maart 2012 werd de kamer ingehuldigd en sedertdien hebben een honderdtal pelgrims overnacht in het gasthuis.

vorige - inhoud - volgende