Analecta Bol/andiana, vol 63, pag.145- 146, de Gaiff,er, tijdschrifr voor kritische hagiografie, uitgegeven door de Société des Bollandistes, Brussel 1892. De Nederlandse vertaling is: Met de heiligen het jaar rond, 4 delen, 1948-1949.
La Légende dorée, Jacques de Voragine ( 1225-1298) Flammarion 196 7 Paris ISBN 2080070/320
Antwerpen door de eeuwen heen, F. Prims, pag. 177-178, De Sikkel, MCMLI
Heiligen, 365 dagen kunst en geloof, Rosa Giorgi, Thoth, Rou/arta Books, 20 I 0, ISBN 978 90 867936/7
Historische documenten van de vzw "St.-Julianisgasthuis
Vlamingen en de Natie van Vlaanderen te Rome, Dr. ). Van Brabant, Tijdschrifr Vlaamse Toeristenbond, Antwerpen 19 7 5.
Rond de pelgrimstafel op Witte Donderdag in het Sint Julianusgasthuis te Antwerpen, F. Bresseleers, Tijdschrifr Vlaamse Toeristenbond, 1966.
Niederländisches Kunst/er Lexikon, Dr.A Van Wurzack,Amsterdam 1968.
Beknopte geschiedenis van het Sint- Julianus Gasthuis van Antwerpen tot aandenken van het zesde eeuwfeest der stichting, E. Geudens, Drukkerij De la Montagne, 1903.
St. Julianus gasthuis te Antwerpen, P. Visschers, Drukkerij Janssens-Kauwenberg, 1853 De Hofnar, P. Koedood, uitg. Heureka Weesp, ISBN 00 6262 38 I 6, 1982.
La Légende de Saint-Julien l'Hospitalier, G. Flaubert, Trois contes, 1877.
L'Hospital Dieu et Monseigneur Sainct-Julyen à Boussoit-sur-Haine 1286 Henegouwen, E. Roland, uitg. Lecouvet 1948.
Het Sint-julianusgasthuis, Bestuurlijk verslag over het dienstjaar 1926 der Commissie van Openbare Onderstand van Antwerpen, Philippen L. pag 162-168.
Het Sint-julianusgasthuis, De Hoes e.a., OCMW Antwerpen, uitg. Continta/ Printing, 1998. 783 years "San Giulano dei Fiamminghi", ).De Brabandere-B. De Groof-J. lckx-H. Maertens /996
I 000 years San Giulano dei Fiamminghi,Archivum Historiae Pontificiae,Johan lckx, 1996. Vlaamse voetsporen in de eeuwige stad. Fiamminghi in Rome, Zeedijk e.a., uitg. Davidsfonds, ISBN 978 90 5826 466 4, 2007.

Bijgewerkt tot augustus 2014.
Verantwoordelijke uitgevers: De beheerders van de Pelgrimstafel (namen en functies) Eindredactie:Anne Dockx
www.wirtz.be

vorige - inhoud - volgende