Kint Christian - Voorzitter
De Brouwer René - Vice Voorzitter
Coen Christophe - Secretaris
Wirtz Didier - Penningmeester
Aldeweireldt Emiel
Corbet Jan
Dockx Jan
Morael Hugo
Raemdonck Adriaan
Vermeylen Erik
Verschueren Jean-Pierre