pelgrimstafel inleiding

Een legende is een stichtend verhaal over een wonder uit het leven van een heilige. In de christelijke iconografie spreekt een legende tot de verbeelding van de gelovigen. De Marialegenden waren bijzonder talrijk en de excessen van heiligenverering op het einde van de middeleeuwen waren de oorzaak van de Reformatie waarbij Luther sprak van een "leugende". Als reactie hierop ontstond de Contrareformatie met de Bollandisten gesticht door de jezuïet Johannes Bollandus. Zijn levenswerk was het kritisch wetenschappelijk onderzoek of hagiografie over het leven van de heiligen en werd in 1640 uitgegeven in de Acta Sanctorum. Sedert 1905 zijn de Bollandisten gevestigd in het Sint-Michielscollege te Brussel en zijn toen begonnen met de uitgave van het tijdschrift Acta Bollandiana als supplement van de Acta Sanctorum. De legende van Sint-Julianus wordt in volume 63 beschreven.
Legende en traditie zijn de oorsprong en bestaansreden van de Pelgrimstafel dat reeds eeuwenlang gedekt wordt op Witte Donderdag. Deze oude traditie vond haar oorsprong in de bestaansreden van de gasthuizen die in de middeleeuwen werden opgericht. Het Sint-Julianusgasthuis ontstond in het begin van de 14de eeuw en bood gedurende eeuwen onderdak aan pelgrims. Op het einde van de l 8de eeuw kende Europa woelige tijden waardoor het aantal pelgrims afnam en het gasthuis een andere sociale taak kreeg toegewezen. De traditie van de Pelgrimstafel bleef evenwel bestaan.
In maart 2012 heropende het gasthuis, in samenwerking met de Vlaamse Compostelagenootschap, een kamer waar pelgrims kunnen overnachten. Sedertdien hebben honderden pelgrims in het gasthuis overnacht.
Deze monografie zal u inzicht geven in de legende van Sint-Julianus, het ontstaan, de geschiedenis van het gasthuis en de Pelgrimstafel.


Welkom.