Enkele artikelen waar Sint Julianus pelgrimstafel in de kijker staat.

-Artikel Tertio

-artikel LecaVZW

 - Artikel De Morgen