Onder impuls van enkele leden van de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose (B.V.S.M) en naar het voorbeeld van een aantal gevestigde Antwerpse Service Clubs, werd op 28 oktober 1981 het Actie Comité Mucoviscidose Antwerpen (ACM.A) opgericht. Dit ACMA stelde zich tot taak om de genoemde algemene BVSM-doelstellingen te ondersteunen in de provincie Antwerpen

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door:

  • informatie over mucoviscidose te verstrekken aan het publiek via informatiebrochures, geschreven pers, radio, televisie en internet.
  • informatiesessies in te richten voor ouders met muco-kinderen, voor jongvolwassen en volwassen muco’s.
  • voordrachten te geven in andere verenigingen.
  • acties te steunen van anderen die fondsen verzamelen ten voordelen van muco. Voor dit laatste wordt er voortdurend gelobbyd om organisatoren ervan te overtuigen om ten voordele van en/of rond mucoviscidose te werken.
  • zelf manifestaties op te zetten. Fondsenwerving moet immers zoveel mogelijk gebeuren door niet-muco-families om te vermijden dat zij, die reeds de zware verzorgingstaak hebben, nog meer zouden belast worden.
  • de verzamelde fondsen ter beschikking te stellen voor projecten voorgesteld door de BVSM en goedgekeurd door de bestuursvergadering van het ACMA

In 1992 werd de ACMA werking beloond met de Humanitasprijs van de provincie Antwerpen “…wegens de onverpoosde hardnekkigheid waarmede de vereniging zich inzet voor de verzachting van het leed van deze patiënten, en voor de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen deze vooralsnog ongeneeslijke kwaal ….”

Meer info over ACMA en de agenda van georganiseerde activiteiten kunnen door de internet liefhebbers gevonden worden op http://webhost.ua.ac.be/acma/.

St.-Julianusgasthuis, St.-Jansvliet 25 A1,
2000 Antwerpen
Tel: 0476/.40.35.81
Rek.nr.: 220-0232222-40